Franchise (franchising) Pierre Cassi Franchise

Pierre Cassi Ön Bedel ve İsim Hakkı İstemiyor.
Şu an 30 mağazası bulunan ve yeni franchise vermeyi düşünen Markamız son 4 ayda 10 (ON) yeni franchise
veya yeni magazalar açmayı planlıyor, Yeni Yatırımcılara % 100 Kar edeceksiniz diyoruz.Pierre Cassi’de  Markası, yatırımcılardan isim hakkı bedeli istemiyor. Bu yıl 10 bayilik daha  vermeyi
hedefleyen markanın yatırım maliyeti metrekare başına 1000 TL  olarak belirtiliyor.
Yatırım Maliyetleri Degişkendir.Sezon içinde kar marjının ise yüzde % 100 olduğu  ifade ediliyor.
Haftalık Fast Fashion üretim yapılmaktadır. Her zaman yeni ürün satar mantıgı Pierre Cassi Uzman Kadrosunda
bir numaralı kural olarak benimsenmiştir.
Yeni Ürün Farklı Müşteri potansiyeli demektir.
Klasik Erkek giyim, Spor Erkek Giyim, ve Battal Gruplarımız mevcuttur.
Web: http://www.Pierrecassi.com/

Pierre Cassi Ön Bedel ve İsim Hakkı İstemiyor.
Şu an 30 mağazası bulunan ve yeni franchise vermeyi düşünen Markamız son 4 ayda 10 (ON) yeni franchise veya yeni magazalar açmayı planlıyor, Yeni Yatırımcılara % 100 Kar edeceksiniz diyoruz.Pierre Cassi’de  Markası, yatırımcılardan isim hakkı bedeli istemiyor. Bu yıl 10 bayilik daha  vermeyi
hedefleyen markanın yatırım maliyeti metrekare başına 1000 TL  olarak belirtiliyor. Yatırım Maliyetleri Degişkendir.Sezon içinde kar marjının ise yüzde % 100 olduğu  ifade ediliyor.Haftalık Fast Fashion üretim yapılmaktadır. Her zaman yeni ürün satar mantıgı Pierre Cassi Uzman Kadrosunda bir numaralı kural olarak benimsenmiştir.Yeni Ürün Farklı Müşteri potansiyeli demektir.Klasik Erkek giyim, Spor Erkek Giyim, ve Battal Gruplarımız mevcuttur.
Web: http://www.Pierrecassi.com/


Franchise veren ve alan, basitçe iki taraf olarak görünse bile, yetkilerine ve üstlendikleri işlere göre değişik şekillerde adlandırılırlar.


Franchise veren (franchisor, franchiser)
Sistemin ve markanın haklarına sahip olan ve franchise anlaşması ile bu hakları üçüncü yatırımcılara kullandıran kişi veya kuruluştur.
Franchise veren, sistemi kuranın kendisi olabileceği gibi, sadece franchise haklarını satma yetkisine sahip bir başkası da olabilir. Franchise verenin aynı sistemle çalışan kendi işletmesi veya işletmeleri olabilir veya olmayabilir. Franchise veren, sistemin gereği olan araştırma, eğitim, denetim, vb. gibi destekleri üstlenir.

Franchise alan (franchisee)
Sistemin ve markanın belli bir satış-hizmet noktası ve/veya bölgesi için haklarını anlaşma ile alarak uygulayan bağımsız yatırımcıdır.

Bölge franchise alan (area franchisee)
Franchise veren, pazarın belli yükümlülüklerini ve haklarını belli bir coğrafi alanda bölge franchise alana devreder. Bölge franchise alan bazı sistemlerde alt franchise alanlara işletme açtırabilir, bazı sistemlerde sadece kendisi işletmeler açabilir. Bölge franchise alan, sistemin gereklerine göre, adeta bir franchise veren gibi alt franchise alanın seçimi, işletme yeri seçimi, eğitim, denetim, mal temini vb. gibi işlevlerin bir veya bir kaçını üstlenebilir.

Alt franchise alan(sub franchisee)
Bölge franchise alan tarafından sistemi ve markayı kullanma hakkı anlaşma ile verilen kişi veya firmadır.
Bazı sistemlerde anlaşma doğrudan bölge franchise alan ile alt franchise alan arasında yapılırken, bazı sistemlerde franchise veren anlaşmaya kendisi taraf olmaktadır.

Masterfranchise alan (master franchisee)
Yurt dışında geliştirilmiş bir sistem ve markanın belli bir ülkede kullanma haklarını alan kişi veya kurumdur. Bazen sadece masterfranchise alanın işletme açmasına izin verilirken, çoğunlukla kendi altında franchise satış hakkı da verilir. Bazı sistemlerde verilen franchise’lar masterfranchise alana bağlıyken, bazılarında doğrudan yurtdışındaki merkeze bağlı olurlar.

Sistem (franchise system)
Franchise ilişkisi kapsamındaki kural ve görevlerin bütününü tanımlar. Faaliyet konusu perakendecilik işinin yer seçimi, kurulması, işletme prosedürleri, satış teknikleri, markaların kullanımı, personelinin eğitimi, işletmenin denetimi, franchise alanların seçimi, franchise anlaşması gibi konular belirlenir.

İşletme (outlet, store)
Perakende işinin yapılmasına kullanılan fiziki ortamı tanımlar. Genellikle ürün veya hizmet satışında kullanılan mağaza, dükkan, restoran, otel, ofis, depo gibi yapılardır. Telefon veya internet üzerinden sipariş alınarak müşterinin yerinde satılan veya postayla/internetle gönderildiği ürün veya hizmetler (örn. temizlik, bakıcılık, web hizmetleri, vb.) söz konusu olduğunda ev, ortak kullanılan ofis, bilgisayar, internet, depo, vb. işletmeyi oluşturan unsurlardır.

Franchise giriş bedeli (royality, lumb sum fee)
Franchise alanın, sisteme girmek için başlangıçta franchise verene ödediği bedeldir.

Franchise kullanım bedeli (franchise fee)
Çoğu sistemlerde franchise alanın işletme süresince sistemi ve markayı kullanması karşılığında franchise verene ödediği bedeldir. Genellikle aylık bazen haftalık alınan bedel cironun veya karın belli bir oranı olabileceği gibi, başka büyüklüklere, örneğin işletme alanına veya hizmet birimi adedine göre de alınabilir. Kullanım bedeli için bir taban sınır konabileceği gibi, aylık sabit bir ödeme de alınabilir.

Reklam fonu (advertising fee)
Çoğu sistemlerde merkezden yapılan toplu reklam harcamaları için bir fon kurulur ve işletmelerden katkı bedeli toplanır. Bu bedel genellikle ciro ile orantılı tanımlanır.

Yorum yaz

Yorum yapabilmek için buradan üye girişi yapınız.