Tekstil'in Türkiyedeki Gelecegi Türkiye Dünyada Tekstil seköründe aranan kalite kritiklerinde ilk 5 Arasına girmekted...